مربیان فعال کانون رفسنجان تقدیر شدند
همزمان با بازدید از مراکز رفسنجان:

مربیان فعال کانون رفسنجان تقدیر شدند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان از دو مرکز فرهنگی‌هنری کانون رفسنجان بازدید و از مربیان فعال تقدیر کرد.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت