راهنمای آموزشی ویژه مربیان مسئول مراکز ، جهت برگزاری دوره ها و فعالیتهای عمومی مجازی مراکز کانون پرورش فکری

(نکته مهم : در کلیپ گفته شده جهت ورود به پنل گزینه "ورود اعضا" کلیک شود. باتوجه به تغییر سامانه این مطلب اصلاح میشود و لذا جهت ورود به پنل باید گزینه "ورود مربیان" کلیک شود)

دانلود فایل راهنما

 

 

راهنمای آموزشی ویژه مربیان مراکز ، جهت برگزاری دوره ها و فعالیتهای عمومی مجازی مراکز کانون پرورش فکری

(نکته مهم : در کلیپ گفته شده جهت ورود به پنل گزینه "ورود اعضا" کلیک شود. باتوجه به تغییر سامانه این مطلب اصلاح میشود و لذا جهت ورود به پنل باید گزینه "ورود مربیان" کلیک شود)

دانلود فایل راهنما


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت