لیست اخبار صفحه :1
حقوق و دستمزد کارکنان کانون افزایش می‌یابد

حقوق و دستمزد کارکنان کانون افزایش می‌یابد

امیرحسین آزادی‌وفا معاون توسعه و مدیریت منابع کانون در این زمینه با استناد به بخشنامه جدید معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، از آغاز صدور احکام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کانون برای اعمال این امتیاز طی روزهای آینده خبر داد و گفت که اجرای آن به ابتدای سال ۱۳۹۹ موکول خواهد شد.


    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت