ارتباط با دبیرخانه انجمن شاعران کرمان

 

آدرس : بلوار 22 بهمن - بعد از چهارراه شعبانیه - اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - مرکز آفرینشهای ادبی

تلفن  : 7-03433220426 داخلی (124) ، 03433237208

دبیر و رابط انجمن : خانم سمیه یاوری

 

 

 

 

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت