لیست اخبار صفحه :1
یک برگزیده و دو شایسته تقدیر سهم کانون کرمان از هفتمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی

یک برگزیده و دو شایسته تقدیر سهم کانون کرمان از هفتمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی

هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی ویژه کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور با اعلام یک برگزیده در بخش «هنرهای بومی و سنتی» و دو شایسته تقدیر در بخش «صنایع دستی» و «سفالگری و مجسمه‌سازی» به کار خود پایان داد.

یک برگزیده و دو شایسته تقدیر سهم کانون کرمان در مرحله منطقه‌ای بیست‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

یک برگزیده و دو شایسته تقدیر سهم کانون کرمان در مرحله منطقه‌ای بیست‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

عضو نوجوان کانون زرند در مرحله منطقه‌ای بیست‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی برگزیده و عضو نوجوان کانون بردسیر در این مرحله شایسته تقدیر شناخته شد.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت