لیست اخبار صفحه :1
یک برگزیده و دو شایسته تقدیر سهم کانون کرمان در مرحله منطقه‌ای بیست‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

یک برگزیده و دو شایسته تقدیر سهم کانون کرمان در مرحله منطقه‌ای بیست‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

عضو نوجوان کانون زرند در مرحله منطقه‌ای بیست‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی برگزیده و عضو نوجوان کانون بردسیر در این مرحله شایسته تقدیر شناخته شد.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت