قابلمه داستان بار گذاشته شد
در انجمن داستان نکورویان کانون مازندران:

قابلمه داستان بار گذاشته شد

بیستمین نشست انجمن داستان«نکورویان داستان»کانون مازندران با حضور طیبه شجاعی کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون کرمان برگزار شد.


    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت