معرفی انجمن نویسندگان

ایجاد محیط هنری و ادبی برای هنرمند از ضرورت‌هایی است که منجر به رشد کمی و کیفی آثار خلاق می‌شود. در همین راستا اداره کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری، انجمن‌ نویسندگان نوجوان را در سطح ملی گسترش داده است. در سرزمینی که مهد ادبیات است و نویسندگان بزرگی را به جهان معرفی کرده، ضروری است که به «ادب نقدشدن و ادب نقدکردن» پرداخت و کانون برای پرداختن به این مهم تلاش می‌کند.

در انجمن نويسندگان نوجوان، اصول نگارش داستان و آشنايي با سبک‌هاي مختلف داستان نويسي و نقد و بررسي داستان‌هاي اعضا به صورت ماهانه انجام ميشود و اعضاي نوجوان و ارشد اين انجمن‌ها زير نظر اساتيد شاخص و با هدايت آن‌ها اقدام به توليد آثار فاخر مي کنند و در حال حاضر انجمن های فعال استان کرمان در حوزه نویسندگی به شرح ذیل می باشند :

  • انجمن نویسندگان نوجوان مهر کرمان
  • انجمن نویسندگان نوجوان رویش زراوند زرند
  • انجمن نویسندگان نوجوان حیاط خلوت رفسنجان

 

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت