حقوق متقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با خدمت گیرندگان

 

هدف کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان عبارتست؛ از ایجاد امکانات لازم جهت رشد و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای‌ایشان بر اساس ارزشها و نظام تعلیم و تربیت اسلامی و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای ایشان بر اساس ارزش‌ها و نظام تعلیم و تربیت‌اسلامی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با خدمت گیرندگان پیمان می بندد در راستای اجرای تکالیف قانونی و نیز انتظارات منطقی این دو از یکدیگر کوشا بوده و بر پایبندی به این حقوق و تکالیف تأکید می‌کند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ماموریت اصلی خود را صیانت از حقوق کودک و نوجوان می‌داند در این راستا از اولیایی تربیتی و فعالان حوزه کودک و نوجوان نیز انتظار دارد در انجام این مأموریت‌ها مشارکت و همکاری کنند دراین‌صورت می‌‌توان امیدوار بود که در فضای صمیمی ناشی از تفاهم و درک متقابل، نارسایی‌ها کاهش و ارتباط ما و شما همواره در فضای صمیمی مبتنی بر احترام و قانون‌مندی ادامه یابد نمایند

 

شما حق دارید در این امور به شما کمک کنیم :

 • آگاهی از حقوق و تکالیفی که در قوانین و مقررات سازمانی کانون پرورش کودک و نوجوان برای شما پیش بینی شده است؛
 • بهره‌مندی عموم کودکان و نوجوانانِ کشور از فعالیت‌ها، خدمات و آثار فرهنگی کانون در اوقات فراغت آنان؛
 • -کمک به ارتقای جایگاه فرهنگ، هنر و ادبیات کودک و نوجوان ایران در محافل و مجامع مرتبط و معتبر بین‌المللی ؛
 • تأسیس مراکز عرضه کتاب و آموزشهای فرهنگی و هنری مخصوص کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشور؛
 • توسعه و تجهیز مراکز فرهنگی، هنری متناسب با نیازها و فناوری‌های روز؛
 • تهیه و استفاده از وسائل سمعی و بصری، تدارک وسائل آموزشی، تولید، خرید، توزیع و نمایش و فروش فیلمهای سینمایی مخصوص کودکان و‌نوجوانان؛
 • ایجاد کتاب‌رسانهای سیار جهت عرضه کتاب به کودکان و نوجوانان در روستاها ؛
 • کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان، طراحان، هنرمندان و ناشران و همکاری با آنان؛
 • تولید تئاتر و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های هنری مخصوص کودکان ونوجوانان.

 

از ما بخواهید در این جوانب انصاف را رعایت کنیم : 

 • در هنگام مراجعه به بخش های مختلف  سازمان با شما برخورد محترمانه‌ای داشته باشیم ؛
 • برای وقت شما ارزش الزام را قائل شویم ؛
 • در ارائه خدمت به شما نهایت دقت و تلاش را به منظور انطباق آن‌ها با قوانین و مقررات را به کار گیریم ؛
 • تعهدات قانونی خود را در قبال کودک و نوجوان بطور کامل ادا کنیم.

 

 از ما بخواهید به اعتراضات شما در این موارد رسیدگی کنیم :

 • ترتیبی اتخاذ نماییم تا مراجعات مستقیم شما به بخش‌های مختلف ستادی کانون تا حد امکان کاهش یابد .
 • حداکثر تلاش بر افزایش کیفیت خدمات و اثربخشی آن‌ها در حوزه کار با کودک و نوجوان را به کار ببریم .
 • پیچیدگی موجود در قوانین و مقررات و روش‌های اجرایی آن را تسهیل کنیم .

 

در مقابل، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از شما انتظار دارد:

 • با حقوق و تکالیف خود، ضوابط و مقررات ؛کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌طور کامل آشنا شده و آن‌ها را رعایت کنید؛
 • از خدمات و امکانات که برای کودک و نوجوان ایجاد شده مثل فضای مراکز ، وسایل، ابزار و امکانات ویژه کودک و نوجوان ،کتاب‌ها و ... به نحوه شایسته و منطقی استفاده کنید.
 • با تقویت ارتباط خود با کانون ، سازمان را در دریافت بازخوردها و بهره‌مندی از نقدها و نظرها، برای پاسخ‌گویی هرچه بهتر به نیازهای فرهنگی مخاطبان یاری کنید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت