لیست اخبار صفحه :1
رکن اصلی نمایش حرکت است
علیرضا آقایی:

رکن اصلی نمایش حرکت است

دوره آموزش «کارگردانی نمایش عروسکی» با حضور علیرضا آقایی برای مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان برگزار شد.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت